Portret jonge man Brussel
Portret van een jongeman bij de Zavelkerk door de Meester van Sint-Goedele, vroege jaren 1480 (London, National Gallery, inv. NG2612).

Er wordt geschat dat de laatmiddeleeuwse stad Brussel enkele tienduizenden inwoners telde. Daarenboven is de stad bezocht door talloze handelaars, hovelingen, ambtenaren, reizigers, deputaties, geestelijken, vluchtelingen, kunstenaars, transporteurs en gelukszoekers. Wie waren al die mensen die leefden, woonden, werkten, vertoefden of passeerden in Brussel? Om die vraag te kunnen beantwoorden is de databank Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel (WIWILB) gecreëerd. Deze bevat biografische gegevens over de vele mensen die in de stad Brussel en haar nabije omgeving aanwezig waren tot en met 1600. De volledige databank telt momenteel ruim 48.000 records, waarvan er nu ruim 10.000 via deze website worden ontsloten (stand van zaken 1 september 2022).

 

De WIWILB-databank vormt een onmisbare meta-bron voor ieder die onderzoek verricht naar de bewoners en bezoekers van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brussel, voor stadshistorici met interesse in sociale groepen en patronen, voor genealogen die hun Brusselse voorouders willen opsporen en voor naamkundigen die oude familienamen bestuderen. De gegevens worden stelselmatig aangevuld en zijn vrij raadpleegbaar. Gebruikers worden aangeraden om de handleiding te raadplegen, waarin enkele methodologische kwesties en de structuur van de gegevens nader worden toegelicht.

 

Citeerinstructie: Bram Vannieuwenhuyze (red.), Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel, webdatabank Universiteit Gent - Caldenberga, sinds 2020 (www.wiwilb.ugent.be).

Contact: Bram Vannieuwenhuyze

 

Het Wie is wie in laatmiddeleeuws Brussel-project is mogelijk gemaakt dankzij de financiële en logistieke steun van de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent, de Onderzoeksgroep Middeleeuwen van de KU Leuven, Caldenberga, de Provincie Vlaams-Brabant, de Erfgoedcel Brussel, het FWO-Vlaanderen, het Rijksarchief in België en het CBG/Centrum voor Familiegeschiedenis. Hans Blomme van de Universiteit Gent is de onmisbare tussenpersoon voor de online-ontsluiting van de gegevens. Verder wens ik Andrea Bardyn, Leendert Brouwer, Marc Carnier, Harald Deceulaer, Martine De Reu, Jelle Haemers, Bart Lambert, Eddy Lhermitte, Jean Niewenhuijse, Alexander Soetaert en Hans Vandecandelaere hartelijk te danken voor de hulp en suggesties.